Anorganická a materiálová chemie

Garant sekce: doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

  • Koordinačni sloučeniny a jejich aplikace
  • Pokročilé katalytické systémy
  • Nanomateriály a jejich biomedicínské aplikace