Chemie životního prostředí

Garant sekce: prof. Ing. Vladimír Adamec. CSc.

 • Znečištění složek životního prostředí chemickými látkami
 • Nové polutanty životního prostředí, mikroplasty
 • Analytické metody v životním prostředí
 • Ekotoxikologie
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik
 • Chemie a technologie zpracování odpadů
 • Nanomateriály a jejich vliv na životní prostředí
 • Technologie ochrany životního prostředí
 • Vývojové trendy v chemii životního prostředí
 • Distribuce a osud chemických látek v životním prostředí
 • Environmentální informační systémy
 • Mezinárodní úmluvy a aktivity zaměřené na chemické látky v životním prostředí