Jaderná chemie

Garant sekce: prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

  • Jaderná data a příprava radionuklidů
  • Separační metody
  • Chemie značených sloučenin
  • Výzkum a vývoj radiofarmak
  • Radioanalytická chemie a radioekologie
  • Chemie pokročilých jaderných palivových cyklů
  • Radioaktivní odpady, úložiště
  • Radiační metody přípravy a modifikace materiálů, radiační chemie
  • Automatizace
  • Miscellanea