Polymery

Garant sekce: prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

  • Polymerní materiály pro technické aplikace a 3D tisk
  • Směsi polymerů, kompozity, nanokompozity a nanovlákna
  • Polymery na bázi obnovitelných zdrojů
  • Polymery v medicinálních aplikacích
  • Syntéza a charakterizace speciálních polymerů
  • Síťované a nesíťované elastomery
  • Degradace, stabilizace a recyklace polymerů