Toxikologie a lékařská chemie

Garant sekce: doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

 • Aplikace lékařské chemie v „-omic“ oborech a v klinické toxikologii
 • Studium reakčních mechanismů toxických látek
 • Nanotoxikologie, detekce a kvantifikace nanočástic, monitorování expozice
 • Pokroky a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti metod analytické a forenzní toxikologie
 • Analýza a monitorování toxických látek v životním prostředí
 • Forenzní toxikologie
 • Mechanismy akutní a chronické toxicity, biomarkery expozice a účinku
 • Ekotoxikologie a environmentální toxikologie
 • Genotoxicita a karcinogenita
 • Klinická toxikologie a farmakologie
 • Průmyslová toxikologie a neurotoxikologie
 • Detekce, posouzení, řízení a komunikace rizik v případě hromadné expozice obyvatelstva toxickým látkám
 • Chemická kontaminace spotřebitelských výrobků