Soutěže

Pro studentské účastníky posterové sekce, která proběhne 7. září 2020 večer, jsou vyhlášeny následující ceny:

  • Cena České společnosti chemické
  • IUPAC Poster Prize
  • Cena rektora Univerzity Pardubice pro nejlepší studentský poster
  • Cena rektora Univerzity Pardubice pro nejlepší poster studenta Univerzity Pardubice

Přihlášení do soutěže je možné v registračním formuláři, postery budou hodnoceny v průběhu posterové sekce, ceny budou vyhlášeny a předány na slavnostním večeru 8. září 2020.

U posterů bude hodnoceno především:

  • bezchybnost (překlepy, nevhodné zaokrouhlování, apod.),
  • formální správnost (jasné cíle a závěry, vhodná prezentace výsledků, apod.),
  • čitelnost a estetika (použité barvy, velikosti písma, kvalita obrázků, grafů, vzorců apod.),
  • způsob prezentace (přítomnost u posteru, schopnost diskutovat, apod.),
  • originalita zpracování.

Několik rad pro studentské autory posterů je ZDE.