Soutěže

Cena České společnosti chemické – soutěž o nejlepší studentský poster

Česká společnost chemická vyhlašuje soutěž o nejlepší poster. Soutěž proběhne v pondělí

7. září 2020 v průběhu posterové sekce.
Cena bude předána na slavnostním večeru 8. září 2020.
Do soutěže se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.
Pro zařazení do soutěže je nutná osobní účast u posteru v průběhu posterové sekce.

 

 

IUPAC Poster Prize

 Soutěž proběhne v pondělí 7. září.2020 v průběhu posterové sekce. Cena bude předána na slavnostním večeru 8. září 2020. Do soutěže se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Pro zařazení do soutěže je nutná osobní účast u posteru v průběhu posterové sekce.

 

 

Soutěž o nejlepší poster studenta Univerzity Pardubice – Cena rektora Univerzity Pardubice

Soutěž proběhne v pondělí 7. září.2020 v průběhu posterové sekce. Cena bude předána na slavnostním večeru 8. září 2020. Do soutěže se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Pro zařazení do soutěže je nutná osobní účast u posteru v průběhu posterové sekce.

Soutěž o nejlepší poster všech studentů – Cena rektora Univerzity Pardubice

Soutěž proběhne v pondělí 7. září.2020 v průběhu posterové sekce. Cena bude předána na slavnostním večeru 8. září 2020. Do soutěže se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Pro zařazení do soutěže je nutná osobní účast u posteru v průběhu posterové sekce.

Souhlasem se zařazením do studentské soutěže v registračním formuláři jste automaticky zařazeni do všech soutěží uvedených na tomto místě.