Registrace

Registrační poplatek

Úhrada do 31. 7. 2020 Úhrada od 1. 8. 2020
Člen ČSCH/SCHS 5 500 Kč 5 800 Kč
Člen ČSCH/SCHS – student 3 800 Kč 4 100 Kč
Standardní poplatek 6 500 Kč 6 800 Kč
Další příspěvek (poster/přednáška) 1 000 Kč

Vložné zaplaťte na účet ČSCH:
banka: Česká spořitelna, a.s., Václavské nám. 16, 110 00 Praha 1
č.ú.: 1922952379/0800
IBAN: CZ70 0800 0000 0019 2295 2379
SVIFT: GIBA CZ PX

Online registrace

Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, obědy, společenský večer. Ceny jsou včetně DPH.

Po zaregistrování obdržíte email s registračním číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě vložného.

Platbu vložného proveďte až po obdržení e-mailu, kterým bude potvrzeno přijetí abstraktu.

Storno poplatky:

od 21. srpna – do 27. srpna 2020 20 %
od 28. srpna 100 %.

V případě, že by byl sjezd zrušen z důvodu „vyšší moci“ (nařízení hygienika atd.), vložné bude vráceno v plné výši.