Aktuality

Registrace účastníků je z kapacitních důvodů od 28. 8. 2020 zastavena.

Milí kolegové,

v době, kdy jsme rozhodovali o uspořádání 72. sjezdu chemiků v Praze, nenapadlo nás, do jak složité situace budeme postaveni. V uplynulých dnech jsme stáli před nelehkým rozhodnutím, zda v dlouholeté tradici pokračovat i v této nejisté době, nebo to jednoduše vzdát. Vybrali jsme pro nás tu složitější variantu a rozhodli se, že to nevzdáme a sjezd se pokusíme uspořádat. Rozhodli jsme s vědomím rizika, že se může stát, že se přihlásí tak málo účastníků, že budeme nuceni z finančních důvodů sjezd na poslední chvíli zrušit, i s vědomím toho, že nám sjezd může zkomplikovat nepříznivá epidemiologická situace.

Uplynulé dva měsíce nejistoty, zda se sjezd bude nebo nebude konat, samozřejmě musíme promítnout do uzávěrky pro registraci, příjem abstraktů i plateb. Uzávěrku pro příjem abstraktů posouváme proto na 30. červen 2020.

Pokusme se společně docílit toho, že náš sjezd – jako jedno z mála setkání chemiků plánovaných na rok 2020 – se bude v září opravdu konat a zapíše se do dlouhé historie chemických sjezdů.

Těšíme se na vás

Jan John
předseda