Program

Plenární přednášky

Neděle 6. září
Mgr. Radka Šefců Chemie v Národní galerii
Pondělí 7. září
Dopoledne
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. Perovskitová fotovoltaika z pohledu elektrochemie
Odpoledne
Ing. Ján Tkáč, DrSc. Analýza glykánov v diagnostike rakoviny
Úterý 8. září
Dopoledne
Mgr. Ivana Turková Forenzní zkoumání textilií a vláken
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. Můj život s chemickou technologií
Odpoledne 
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Tak trochu jiná fotochemie: Od UV k rentgenovým fotonům
Středa 9. září
Dopoledne
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. Elektrochemie jako nástroj pro zkoumání metabolických přeměn xenobiotik