Organizační výbor

Předseda: prof. Ing. Jan John, CSc.
Místopředsedkyně: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Místopředseda: prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Vědecký tajemník: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
prof. Ing. Petra Šulcová
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
RNDr. Helena Pokorná
Ing. Radmila Řápková
Ing. Alena Vlková