Ekonomika a řízení chemického průmyslu

Garant sekce: Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Ekonomické aspekty chemického průmyslu

  • Ekonomické aspekty odvětví
  • Podnikový a personální management v odvětví
  • Marketing a produktová strategie v odvětví