Elektrochemie a další oblasti fyzikální chemie

Generálním sponzorem sekce je firma Metrohm

 

 

 

Garant sekce: prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

  • Aplikace fyzikální chemie v biochemii, „-omic“ oborech a lékařství
  • Studium elektrochemických reakcí biologicky významných látek a biomakromolekul
  • Elektrochemické a jiné fyzikálně chemické metody pro charakterizaci nano-objektů
  • Elektrochemické zdroje energie
  • Pokroky a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti fyzikálně chemických metod
  • Teoretické, matematické a fyzikální základy fyzikálně-chemických metod
  • Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
  • Metody fyziky a chemie (teoretické i experimentální) pro zkoumání a vysvětlení vlastností jednotlivých molekul a klastrů molekul a jejich vzájemnou interakci,
  • Chemická kinetika (reakční mechanismy a povrchy potenciální energie, reakční dynamika)