Průmyslová chemie

Garant sekce: doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Ing. Jaromír Lubojacký, MBA

  • Chemické technologie a materiály, zdroje energie
  • Technologie pro ochranu prostředí

Předběžný návrh programu